Monday, September 22, 2008

Mengubah Tradisi Hidup Melalui ICTIslamic world view melihat manusia sebagai khalifah yang telah diberikan keistimewaan seperti dikurniakan akal, ilmu, sumber alam, kesempurnaan kejadian, diutus Rasul dan dikurniakan Kitab sebagai pembimbing dalam hal-hal kehidupan supaya pembangunan, kebahagian dan kesejahteraan tidak hanya dapat dinikmati di dunia tetapi juga di akhirat yang kekal abadi. Dengan keistimewaan ini manusia dibebaskan berkarya selagi tidak melanggar batas-batas Syara’.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi amat mempengaruhi kemajuan dan pelbagai kegiatan awal hasil sosial yang ada dalam masyarakat, seperti yang ada dalam bidang ekonomi, industri, politik dan juga dalam bidang pendidikan. Manakala, ICT dilihat hanyalah sebagai “tools” di dalam menyampaikan mesej kepada khalayak. Baik buruk kesan daripada penggunaannya adalah bergantung kepada manusia yang membina, meneroka (mendominasi perisian) dan pelanggan sebagai pengguna terakhir.

ICT juga merupakan medium perhubungan atau alat mendapatkan maklumat dengan pantas dan segera yang berasaskan technology and knowledge. Ia telah menjadi alat penting dalam kehidupan generasi kini, yang mengamalkan dasar langit terbuka (open sky).
Whoever empowers the information, knowledge and wisdom will power the world?
Alvin Toffler dalam bukunya Powershift (1991) dan Creating a New Civilization (1995) meramalkan bahawa masa hadapan sesebuah negara banyak didominasi oleh pembangunan sains dan teknologi (inilah hasil pemikiran yang diasaskan oleh Nicholas Copernius pada abad ke 16 dan menjadi asas kepada falsafah sains barat). Teknologi yang banyak mempengaruhi kehidupan kini adalah teknologi maklumat. Sesiapa yang menguasai teknologi ini diramalkan akan menguasai pembangunan masa hadapan dan seterusnya.

Dari tradisi ke modenisasi
Kebiasaannya, sesebuah negara yang kurang mengamalkan dasar ‘Pengetahuan adalah kuasa’ akan membiarkan rakyatnya yang biasa bekerja dalam sistem yang sedia ada (tradisi) mungkin tidak bersedia unrtuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka kerana terkongkong dengan disiplin ilmu yang ada. Dalam sistem teknologi maklumat terkini, maklumat dan akhirnya pengetahuan merupakan milik bersama. Seseorang individu perlu bersedia untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berbeza disiplin ilmu dengan dirinya. Akibat daripada tidak mampu menyerasikan diri dengan rentak terkini, lahirlah budaya kongkongan akal (captive mind) yang melihat keluar sebagai lebih baik, rasa rendah diri dan sebagainya.

The Pro’s and Con’s
Keberkesanan dan kebaikan ICT adalah mengikut tunjuk arah oleh penggunanya. Dalam konteks pendidikan Islam, sekiranya kita benar-benar berpegang kepada asas yang kukuh seperti mana yang terkandung di dalam falsafah pendidkan Islam itu sendiri dan wujud pengawasan serta pemantauan yang baik, ia akan mendatangkan kebaikan yang dikehendaki tetapi sekiranya berlaku sebaliknya ia hanya akan mengundang musibah dan tragedi yang tidak pernah diimpikan oleh ummah dan masyarakat seluruhnya. Ini disebabkan dakyah-dakyah yang negatif dan maklumat-maklumat yang bertentangan dengan pendidikan Islam dan ahklaknya amat mudah didapati dan wujudnya dalam kuantiti yang banyak serta lebih menarik dari sudut pemaparannya.

No comments:

Post a Comment