Friday, November 28, 2008

Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Kamu Ingkari?


“Sewaktu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menuju ke dalam bangunan-bangunan tinggi lalu memasukinya. Kemudian Baginda menghadap kiblat dan sujud, dan memanjangkan sujud Baginda. Kemudian Baginda mengangkat kepalanya seraya bersabda: “Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberi khabar gembira kepadaku. Jibril berkata:“Sesungguhnya Allah mengatakan kepada engkau: “Siapa yang memberi selawat ke atas engkau Aku akan memberi selawat kepadanya dan siapa yang memberi salam kepada engkau, Aku akan memberi salam kepadanya” Lalu saya bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah”.
(Hadis riwayat Imam Ahmad)


Subhanallah...

Takjub saya dengan sikap Rasulullah saw bila terbaca hadith ini. Masakan tidak, Baginda melaksanakan sujud syukur ke atas perkara-perkara yang 'kelihatan' kecil. Sungguh berbeza dengan kita. Kebanyakan kita hanya berterima kasih (mengucapkan Alhamdulillah) untuk perkara-perkara yang dipandang besar dan penting sahaja. Jauh sekali untuk bersujud syukur untuk sesuatu yang kecil.

Kurniaan Allah se'WAJIB'nya disyukuri meskipun kita hanya menerima khabar gembira mahupun salam dari orang lain.
Nikmat Allah tidak pernah bertepi.
Pemberian-Nya tidak mengharapkan sebarang balasan dari kita
Rahmat-Nya datang dalam pelbagai bentuk tanpa mengundang syarat dari hamba-Nya.
Benarlah firman-Nya, sedikit sekali di kalangan hamba-Nya yang bersyukur.


Peringatan Allah Kepada Hamba-Nya

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”
(QS. Al-Baqarah, 2 : 152)


"Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.
(QS. An-Naml, 27 : 40

Ya Allah.... Semoga Aku termasuk ke dalam golongan hamba-Mu yang bersyukur. Ameen...

No comments:

Post a Comment