Thursday, March 05, 2009

Pendek Kata, Kuburkan Saja PPSMI!

Hakikat dan realiti yang kurang diketahui

1)Bahasa Melayu merupakan bahasa kedua terbesar dalam penyebaran agama Islam selepas bahasa Arab.

2)Ramai ulama dunia Melayu yang menulis tentang Hisab al-Hind, aljabar (algebra), geometri, logaritma, dan falak. Antara karya Matematik yang ditulis oleh ulama Nusantara ialah Raudat al-Hussab fi a’mal al-Hisab (1310 H) oleh Syeikh Ahmad ‘Abdul Latif al-Khatib, Ilmu Hisab dan Ilmu Falak oleh Syeikh Ahmad al-Fatani, Muhammad Nur l-Ibrahimi, Ilm al-Mantiq (1352H) dan ramai lagi. Malahan ada karya-karya yang menjadi simpanan orang perseorangan luar Nusantara yang dijadikan bahan rujukan dan penyelidikan seperti Ilmu Hitungan yang tersimpan dalam koleksi J.A.W. Van Ophusyen, Belanda.

3)Bahasa Melayu sudah memiliki melebihi sejuta kosa kata meliputi pelbagai lapangan akademik, ekonomi, teknologi dan sebagainya.

4)Kini, kira-kira 20% sahaja bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran pada peringkat menengah atas sehingga institusi pengajian tinggi.


Implikasi

1)Lebih sejuta istilah baharu dalam bidang aeroangkasa, sains, perubatan, teknologi, perniagaan, ekonomi dan lain-lain lagi yang seumpamanya dalam bahasa Melayu ‘mati’.

2)Bahasa Melayu berada di tempat ketiga selepas bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin.

3)Penguasaan pelajar Melayu khususnya dalam ilmu sains dan matematik menjadi semakin teruk.

4)Akhbar berbahasa Melayu menjadi tidak laku dan akan terkubur sebagaimana akhbar tulisan jawi.

5)Politik orang Melayu menjadi lemah akibat suara perjuangan melalui akhbar berbahasa Melayu kehilangan pembaca dan tiada nilai ilmunya.

6)Kanak-kanak berkeperluan khas akan mengalami kesukaran untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kerana bahasa pertamanya adalah bahasa Melayu.

7) Dikhuatiri wujudnya kumpulan pelajar dan mahasiswa sekurang-kurangnya aliran kebangsaan dan Inggeris serta berkemungkinan aliran Cina.


[Laman Rasmi GMP]
No comments:

Post a Comment